Dagordning för rådet jordbruk och fiske

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D0C95

 1. Godkännande av dagordningen
 2. (ev.) Godkännande av A-punkter
  a) Icke lagstiftande verksamhet
  b) Lagstiftning

  FISKE

  Icke lagstiftande verksamhet
 3. Rådets förordning om TAC:er och kvoter i Atlanten och Nordsjön 2020 (Kommissionens förslag till rättslig grund: artikel 43.3 i EUFfördraget)
  - Politisk överenskommelse

  Lagstiftningsöverläggningar
 4. (ev.) Förordning om ändring av förordning (EU) 2016/1139 och förordning (EU) nr 508/2014 vad gäller torsk i östra Östersjön
  - Allmän riktlinje

  JORDBRUK

  Lagstiftningsöverläggningar
 5. Reformpaketet för GJP efter 2020
  a) Förordningen om strategiska GJP-planer
  b) Förordningen om finansiering, förvaltning och övervakning av GJP
  c) Förordningen om en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter
  - Lägesrapport
  - Diskussion                                                         
  forts.   Icke lagstiftande verksamhet
 6. (ev.) Slutsatser om meddelandet Intensifiera EU:s insatser för att skydda och återställa världens skogar
  - Antagande
 7. Övriga frågor

  Fiske

  a) Budgetflexibilitet inom Europeiska havs- och fiskerifonden 2014–2020
  - Information från den tjeckiska delegationen

  Jordbruk

  b) Slutsatser om EU:s uppdaterade bioekonomistrategi
  - Information från ordförandeskapet
  c) Bekämpningsmedel med mindre vanligt förekommande användning
  - Information från ordförandeskapet