Dagordning för rådet utrikes frågor

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D1870

 1.  Godkännande av dagordningen
 2. (ev.) Godkännande av A-punkter
  a) Icke lagstiftande verksamhet
  b) Lagstiftning 


  Icke lagstiftande verksamhet
 3. Aktuella frågor
 4. Den senaste utvecklingen i Irak och olika sätt att minska spänningarna i regionen
  - Diskussion
 5. Övriga frågor