FAC, Kommenterad dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D1871

Kommenterad dagordning

Ministerrådet

2020-01-08

Utrikesdepartementet

Europakorrespondentenheten

Utrikesministrarnas möte den 10 januari 2020

Kommenterad dagordning

1.Godkännande av dagordningen

2.A-punkter

3.Aktuella frågor

Informationspunkt

I sin inledning väntas EU:s Höge Representant Josep Borrell ta upp information om aktuella frågor på utrikesområdet.

4. Utvecklingen i Irak och sätt att trappa ner spänningar i regionen

Diskussionspunkt

Ansvarigt statsråd: Utrikesminister Ann Linde

Diskussionens innehåll: Rådet kommer att diskutera utvecklingen i Irak och hur EU kan bidra till att trappa ner spänningar i regionen.

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen ser mycket allvarligt på utvecklingen i Irak och i regionen som helhet. Den senaste tidens upptrappning innebär en allvarligt ökad risk för konflikt, inklusive i den bredare regionen.

Sverige vill se ett aktivt och samordnat engagemang från EU till stöd för deeskalering, dialog och för en politisk lösning och respekt förfolkrätten. Sverige uppskattar HR/VP Borrells aktiva förhållningssätt, som inkluderar breda kontakter med alla berörda parter.

I den geopolitiska upptrappningen är det viktigt att inte förlora fokus på den irakiska befolkningen och deras krav på demokratiska och ekonomiska reformer. EU kan spela en fortsatt viktig politisk roll för att stötta detta reformarbete och Iraks utveckling.

Datum för tidigare behandling i riksdagen: Irak behandlades senast i EU-nämnden den 12 juli 2019 inför FAC den 15 juli.

2 (2)