Dagordning för rådet ekonomiska och finansiella frågor

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D18D3

 1. Godkännande av dagordningen
 2. (ev.) Godkännande av A-punkter
  a) Icke lagstiftande verksamhet
  b) Lagstiftning 


  Lagstiftningsöverläggningar

 3. Övriga frågor
  Aktuella lagstiftningsförslag som rör finansiella tjänster
  - Information från ordförandeskapet

  Icke lagstiftande verksamhet

 4. Presentation av ordförandeskapets arbetsprogram
  - Diskussion
 5. Europeiska planeringsterminen 2020
  a) Årlig strategi för hållbar tillväxt
  b) Rapport om varningsmekanismen
  c) Rekommendation om den ekonomiska politiken i euroområdet
  - Diskussion
 6. Utmaningar på skatteområdet som följer av digitaliseringen
  - Diskussion
 7. Den europeiska gröna given – ekonomiska och finansiella aspekter
  - Föredragning av kommissionen
 8. Övriga frågor