Dagordning för rådet utrikes frågor

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D18D4

 1. Godkännande av dagordningen
 2. (ev.) Godkännande av A-punkter
  a) Icke lagstiftande verksamhet
  b) Lagstiftning

  Icke lagstiftande verksamhet
 3. Aktuella frågor
 4. Sahel
  - Diskussion
 5. Klimatdiplomati
  - Diskussion
  - Slutsatser
 6. Fredsprocessen i Mellanöstern och regionen i stort
  Informell lunch
  - Diskussion
 7. Övriga frågor