Dagordning för rådet allmänna frågor

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D509E

 1. Godkännande av dagordningen   
 2. (ev.) Godkännande av A-punktslistan
  a) Icke lagstiftande verksamhet
  b) Lagstiftning


  Lagstiftningsöverläggningar
 3. Den fleråriga budgetramen
  - Lägesrapport

  Icke lagstiftande verksamhet 
 4. Förberedelser inför Europeiska rådets extra möte den 24–25 september 2020: slutsatser
  - Diskussion 
 5. Förberedelser inför Europeiska rådets möte den 15–16 oktober 2020: utkast till kommenterad dagordning
  - Diskussion 
 6. (ev.) Förhandlingarna mellan EU och Storbritannien
  - Lägesrapport 
 7. Lagstiftningsplanering
  a) Avsiktsförklaring  
  - Föredragning av kommissionen  
  - Diskussion
  b) Flerårig programplanering  
  - Diskussion 
 8. Covid-19 – EU-samordning
  - Diskussion 
 9. Rättsstatsläget i Polen – motiverat förslag enligt artikel 7.1 i EUfördraget
  - Lägesrapport

                                                               
           forts.  10. Unionens värden i Ungern – motiverat förslag enligt artikel 7.1 i EUfördraget
  - Lägesrapport 
 11. Övriga frågor