Dagordning för rådet jordbruk och fiske

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D509F

 1. Godkännande av dagordningen
 2. (ev.) Godkännande av A-punkter
  a) Icke lagstiftande verksamhet
  b) Lagstiftning


  Lagstiftningsöverläggningar
 3. Reformpaketet för GJP efter 2020
  Förordningen om strategiska GJP-planer
  - Diskussion

  Icke lagstiftande verksamhet
 4. Handelsrelaterade jordbruksfrågor
  Föredragning av kommissionen
  - Diskussion
 5. Övriga frågor