Dagordning för rådet allmänna frågor - sammanhållning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4CDA23

 1. Godkännande av dagordningen
 2. (ev.) Godkännande av A-punkter
  a) Icke lagstiftande verksamhet
  b) Lagstiftning

  Lagstiftningsöverläggningar
 3. Lagstiftningspaket för sammanhållningspolitiken 2021?2027
  a) Det allmänna läget i förhandlingarna
  - Lägesrapport
  b) Framtida utmaningar i programplaneringen för fonderna
  - Riktlinjedebatt
 4. Övriga frågor