Dagordning för rådet allmänna frågor art. 50

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:4C2C8E

  1. Godkännande av dagordning
  2. (ev.) Godkännande av A-punkter
    a) Lista över icke lagstiftande verksamhet

    Icke lagstiftande verksamhet
  3. Förhandlingar med anledning av Förenade kungarikets anmälan i enlighet med artikel 50 i EU-fördraget
    - Lägesrapport
  4. Övriga frågor