Störningar på webbplatsen

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Det kan innebära vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Dagordning för rådet allmänna frågor (art. 50)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4CF494

  1. Godkännande av dagordningen
  2. (ev.) Godkännande av A-punkter
    a) Icke lagstiftande verksamhet


    Icke lagstiftande verksamhet
  3. Förberedelser inför Europeiska rådets möte (artikel 50) den 17 eller 18 oktober 2019
    - Diskussion
  4. Övriga frågor