Dagordning för rådet allmänna frågor

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:43BCCF

 1. Godkännande av den preliminära dagordningen

  Lagstiftningsöverläggningar
 2. (ev.) Godkännande av A-punktslistan
 3. (ev.) Övriga frågor
  - Aktuella lagförslag
  - Information från ordförandeskapet

  Icke lagstiftande verksamhet
 4. Godkännande av A-punktslistan
 5. Resolutioner, beslut och yttranden antagna av Europaparlamentet under sammanträdesperioderna i Strasbourg den 18?21 januari 2016 och den 1?4 februari 2016
 6. Uppföljning av Europeiska rådet
 7. Förberedelser inför Europeiska rådet den 18?19 februari 2016
  - Utkast till slutsatser
  - Europeiska planeringsterminen 2016
  - Översändande av rekommendation om den ekonomiska politiken för euroområdet till Europeiska rådet
 8. Förberedelser inför Europeiska rådet den 17?18 mars 2016
  - Utkast till kommenterad dagordning
 9. Interinstitutionellt avtal om bättre lagstiftning
 10. Övriga frågor