Dagordning för rådet allmänna frågor

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:43E63B

 1. Godkännande av den preliminära dagordningen

  Lagstiftningsöverläggningar
 2. (ev.) Godkännande av A-punktslistan
 3. (ev.) Övriga frågor
  - Aktuella lagstiftningsförslag
  - Information från ordförandeskapet

  Icke lagstiftande verksamhet
 4. Godkännande av A-punktslistan
 5. Resolutioner, beslut och yttranden antagna av Europaparlamentet under sammanträdesperioden i Bryssel den 24 februari 2016
 6. Uppföljning av Europeiska rådet
 7. Förberedelser inför Europeiska rådet den 17?18 mars 2016
  - Utkast till slutsatser
 8. Den europeiska planeringsterminen
  - Sammanfattande rapport om rådets bidrag till den europeiska planeringsterminen 2016
  - Temadebatt
 9. Interinstitutionellt avtal om bättre lagstiftning
  - Antagande
  - Programplanering
 10. Sammanhållningspolitiken: Meddelande om investeringar i sysselsättning och tillväxt (art. 16 i förordningen om gemensamma bestämmelser)
  - Lägesrapport
 11. Övriga frågor