Dagordning för rådet allmänna frågor

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4CCF63

 1. Godkännande av dagordningen
 2. (ev.) Godkännande av A-punkter
  a) Icke lagstiftande verksamhet
  b) Lagstiftning


  Lagstiftningsöverläggningar
 3. Den fleråriga budgetramen 2021?2027
  - Riktlinjedebatt

  Icke lagstiftande verksamhet
 4. Förberedelser inför Europeiska rådet den 20-21 juni 2019: Utkast till kommenterad dagordning
  - Diskussion
 5. Övriga frågor
  a) Konferens om den europeiska planeringsterminen (Bukarest, 4 april 2019)
  - Information från ordförandeskapet
  b) Meddelande från kommissionen om att ytterligare stärka rättsstatsprincipen inom unionen
  - Information från kommissionen
  c) Ministermöte om det europeiska kulturarvet (Paris, 3 maj 2019)
  - Information från ordförandeskapet