Dagordning för rådet allmänna frågor

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4CF495

 1. Godkännande av dagordningen
 2. (ev.) Godkännande av A-punkter
  a) Icke lagstiftande verksamhet
  b) Lagstiftning


  Icke lagstiftande verksamhet
 3. Utvidgning och stabiliserings- och associeringsprocessen – Albanien och Nordmakedonien
  - Diskussion
  - Slutsatser
  - Antagande
 4. Förberedelser inför Europeiska rådet den 17-18 oktober 2019: Slutsatser
  - Diskussion
 5. Uppföljning av Europeiska rådet
  - Lägesrapport
 6. Övriga frågor
  Seminarium om öppenhet (Bryssel den 24 september 2019)
  - Information från ordförandeskapet