Dagordning för rådet ekonomiska och finansiella frågor

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C5984

 1. Godkännande av dagordningen
 2. (ev.) Godkännande av A-punkter
  a) Lista över icke lagstiftande verksamhet
  b) Lagstiftning

  Lagstiftningsöverläggningar
 3. (ev.) Moms ? ?enkel lösning?
  a) Direktiv ? harmonisering och förenkling av vissa regler i mervärdesskattesystemet och införande av ett slutgiltigt system för beskattning av handeln mellan medlemsstaterna
  b) Förordning ? vissa undantag från skatteplikt för gemenskapsinterna transaktioner
  c) Förordning ? den certifierade beskattningsbara personen
  - Allmän riktlinje
 4. (ev.) Mervärdesskatt ? förfarandet för omvänd betalningsskyldighet, varor och tjänster
  - Allmän riktlinje
 5. (ev.) Mervärdesskatt ? e-publikationer
  - Politisk överenskommelse
 6. Bekämpning av penningtvätt och tillsyn
  Ändrat förslag till en förordning och ett meddelande om förstärkning av unionsramen för tillsyn av finansinstitut och av bekämpningen av penningtvätt vid finansinstitut
  - Föredragning av kommissionen
 7. Övriga frågor
  Aktuella lagstiftningsförslag om finansiella tjänster
  - Information från ordförandeskapet
  forts.  Icke lagstiftande verksamhet
 8. Den europeiska planeringsterminen 2018 ? tillvaratagna erfarenheter
  - Diskussion
 9. Förberedelser inför de internationella mötena i oktober i Bali, Indonesien
  a) Mandat inför G20-mötet
  b) Uttalande till Internationella monetära och finansiella kommittén (IMFC)
  - Godkännande
 10. Övriga frågor
  Läget när det gäller genomförandet av lagstiftningen om finansiella tjänster
  - Information från kommissionen