Dagordning för rådet ekonomiska och finansiella frågor

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C8EBE

 1. Godkännande av dagordningen
 2. (ev.) Godkännande av A-punkter
  a) Icke lagstiftande verksamhet
  b) Lagstiftning


  Lagstiftningsöverläggningar
 3. InvestEU
  - Riktlinjedebatt
 4. (ev.) Översyn av det europeiska systemet för finansiell tillsyn
  - Riktlinjedebatt
 5. Övriga frågor
  Aktuella lagstiftningsförslag om finansiella tjänster
  - Information från ordförandeskapet

  Icke lagstiftande verksamhet
 6. Presentation av ordförandeskapets arbetsprogram
  - Diskussion
 7. Europeiska planeringsterminen 2019
  a) Slutsatser om den årliga tillväxtöversikten
  - Antagande
  b) Slutsatser om rapporten om förvarningsmekanismen
  - Antagande
  c) Rekommendation om den ekonomiska politiken i euroområdet
  - Godkännande
 8. Ekonomiska och monetära unionen ? Uppföljning av Europeiska rådets decembermöte
  - Diskussion
 9. Övriga frågor