Dagordning för rådet energi

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4CDA24

 1. Godkännande av dagordningen
 2. (ev.) Godkännande av A-punkter
  a) Icke lagstiftande verksamhet
  b) Lagstiftning

  Icke lagstiftande verksamhet
 3. Slutsatser om framtiden för energisystemen i energiunionen
  - Antagande
 4. Yttre förbindelser på energiområdet
  - Föredragning av kommissionen
  - Diskussion
 5. Övriga frågor
  - Information om utkastet till integrerade nationella energi- och klimatplaner
  - Föredragning av kommissionen
  - Det tillträdande ordförandeskapets arbetsprogram
  - Information från den finländska delegationen