Dagordning för rådet jordbruk och fiske

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:4C24F9

 1. Godkännande av dagordningen
 2. (ev.) Godkännande av A-punkter
  a) Lista över icke lagstiftande verksamhet
  b) Lagstiftning


  FISKE

  Lagstiftningsöverläggningar
 3. Förordning om Europeiska havs- och fiskerifonden
  - Föredragning av kommissionen
  - Diskussion
 4. Förordning om ändring av rådets förordningar vad gäller fiskerikontroll
  - Föredragning av kommissionen
  - Diskussion

  Icke lagstiftande verksamhet
 5. Meddelande om läget avseende den gemensamma fiskeripolitiken och samrådet om fiskemöjligheterna för 2019
  - Föredragning av kommissionen
  - Diskussion

  JORDBRUK

  Lagstiftningsöverläggningar
 6. Reformpaketet för den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2020
  a) Förordningen om de strategiska planerna för den gemensamma jordbrukspolitiken

  b) Förordningen om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken

  forts.

  c) Förordningen om en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter
  - Föredragning av kommissionen
  - Diskussion

  Icke lagstiftande verksamhet
 7. Marknadssituationen
  - Information från kommissionen
 8. Övriga frågor
  Jordbruk
  a) Skyddet av honungsbin och andra pollengivare
  - Information från den slovenska delegationen

  b) Memorandum om den gemensamma jordbrukspolitiken inom ramen för nästa fleråriga budgetram
  - Information från den franska, finländska, grekiska, irländska, portugisiska och spanska delegationen

  c) Minskad tillgång på vatten för jordbruket på Cypern
  - Information från den cypriotiska delegationen

  d) Försäljning av lager av skummjölkspulver
  - Information från den franska delegationen

  e) Situationen på marknaden för griskött
  - Information från den polska delegationen

  f) Gemensam förklaring från jordbruksministrarna i Visegradgruppen (Tjeckien, Ungern, Polen och Slovakien), Bulgarien, Kroatien, Rumänien, Slovenien och de baltiska staterna (Estland, Lettland och Litauen) om det central- och östeuropeiska initiativet "Bioeast" för kunskapsbaserat jordbruk, vattenbruk och skogsbruk i bioekonomin
  - Information från den ungerska delegationen