Dagordning för rådet jordbruk och fiske

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:4C2C90

 1. Godkännande av dagordningen
 2. (ev.) Godkännande av A-punkter
  a) Lista över icke lagstiftande verksamhet
  b) Lagstiftning

  Icke lagstiftande verksamhet
 3. Ordförandeskapets arbetsprogram
  - Föredragning av ordförandeskapet

  JORDBRUK

  Lagstiftningsöverläggningar
 4. Reformpaketet för EU:s gemensamma jordbrukspolitik efter 2020
  a) Förordningen om de strategiska planerna för den gemensamma jordbrukspolitiken
  b) Förordningen om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken
  c) Förordningen om en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter
  - Information från kommissionen
  - Diskussion
 5. Övriga frågor