Dagordning för rådet jordbruk och fiske

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4CF496

 1. Godkännande av dagordningen
 2. (ev.) Godkännande av A-punkter
  a) Icke lagstiftande verksamhet
  b) Lagstiftning 


  FISKE

  Lagstiftningsöverläggningar
 3. Förordningen om Europeiska havs- och fiskerifonden
  - Partiell allmän riktlinje

  Icke lagstiftande verksamhet
 4. Rådets förordning om fastställande för 2020 av fiskemöjligheter i Östersjön (Kommissionens förslag till rättslig grund: artikel 43.3 i EUF-fördraget)
  - Politisk överenskommelse
 5. EU–Norge: årliga samråd för 2020
  - Diskussion
 6. Iccats 22:a årsmöte (Palma de Mallorca den 18–25 november 2019)
  - Diskussion

  JORDBRUK

  Lagstiftningsöverläggningar
 7. Reformpaketet för den gemensamma jordbrukspolitiken
  - Lägesrapport

  Icke lagstiftande verksamhet
 8. EU:s skogsstrategi för tiden efter 2020
  - Diskussion
 9. Meddelande från kommissionen: Intensifiera EU:s insatser för att skydda och återställa världens skogar
  - Föredragning av kommissionen
  - Diskussion
 10. Marknadssituationen
  - Information från kommissionen
 11. Övriga frågor
  a) Utsikterna för den europeiska bioekonomin (Helsingfors den 8–10 juli 2019)
  - Information från ordförandeskapet
  b) Resultatet av ministerkonferensen Stärkande av kunskapsgenerering och kunskapsöverföring i syfte att göra framsteg i fråga om jordbruk och landsbruksområden (Ptuj, Slovenien den 23 augusti 2019)
  - Information från den slovenska delegationen
  c) De allvarliga skador som den brunmarmorerade bärfisen (Halyomorpha halys) orsakat inom sektorn för frukt och grönsaker
  - Information från den italienska delegationen
  d) Afrikansk svinpest: lägesrapport
  - Information från kommissionen
  e) Livsmedelssäkerhet: läget i fråga om de viktigaste frågorna
  - Information från kommissionen