Dagordning för rådet miljö

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4CDA25

 1. Godkännande av dagordningen
 2. (ev.) Godkännande av A-punkter
  a) Icke lagstiftande verksamhet
  b) Lagstiftning


  Lagstiftningsöverläggningar
 3. Förordningen om återanvändning av vatten
  - Allmän riktlinje

  Icke lagstiftande verksamhet
 4. Granskning av genomförandet av miljöpolitiken
  - Diskussion
 5. Slutsatser: Mot en strategi för en hållbar kemikaliepolitik i unionen
  - Antagande
 6. Övriga frågor
  a) En ren jord åt alla ? en europeisk strategisk långsiktig vision för en klimatneutral ekonomi
  - Information från ordförandeskapet
  b) Aktuella lagstiftningsförslag
  i) Förordningen om Life-programmet
  ii) Förordningen om övervakning, rapportering och verifiering ? sjötransporter
  - Information från ordförandeskapet
  c) Rapporter om viktiga internationella möten under senare tid
  i) Trippelkonferensen mellan parterna i Basel- (COP 14), Rotterdam- (COP 9) och Stockholmskonventionerna (COP 9) (Genève den 29 april?10 maj 2017)
  ii) Fjärde mötet i FN:s miljöförsamling (Unea-4) (Nairobi, 11?15 mars 2019)
  - Information från ordförandeskapet och kommissionen
  d) Meddelande om utkastet till integrerade nationella energi- och klimatplaner
  - Föredragning av kommissionen
  e) Workshop om det framtida miljöhandlingsprogrammet (Hainburg, Österrike, 11?12 juni 2019)
  - Information från den österrikiska delegationen
  f) Eventuella europeiska åtgärder till stöd för ren rörlighet, i synnerhet elektromobilitet
  - Information från den bulgariska delegationen
  g) Konferens om koldioxidpriser och flygskatter (Haag, 20?21 juni 2019)
  - Information från den nederländska delegationen
  h) G7-ländernas miljöministermöte (Metz, Frankrike, 5 maj 2019)
  - Information från den franska delegationen
  i) Det kommande ordförandeskapets arbetsprogram
  - Information från den finländska delegationen