Dagordning för rådet rättsliga och inrikes frågor

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4CE873

 1. Godkännande av dagordningen
 2. (ev.) Godkännande av A-punkter
  a) Icke lagstiftande verksamhet
  b) Lagstiftning


  RÄTTSLIGA FRÅGOR

  Icke lagstiftande verksamhet
 3. EU:s åtgärder mot korruption (sr Johansson)
  - Diskussion
 4. Eurojust: förstärkning av kampen mot gränsöverskridande brottslighet (sr Damberg)
  a) Slutsatser om Eurojust
  - Antagande
  b) Rättsligt terrorismbekämpningsregister
  - Föredragning av Eurojust
 5. Elektroniska bevis (sr Damberg)
  a) Förhandlingar om ett avtal mellan EU och USA om gränsöverskridande tillgång till elektroniska bevis
  b) Förhandlingar om ett andra tilläggsprotokoll till konventionen om it-brottslighet
  - Lägesrapport
 6. Europeiska åklagarmyndigheten: inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten (sr Damberg)
  - Lägesrapport
 7. EU:s anslutning till Europakonventionen: kompletterande förhandlingsdirektiv (sr Johansson)
  - Antagande
 8. Grundläggande rättigheter (sr Lindhagen)
  a) Slutsatser om EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna efter tio år: lägesrapport och det framtida arbetet
  - Antagande
  b) Utmaningar vad gäller grundläggande rättigheter 2020 och därefter
  - Diskussion med direktören för byrån för grundläggande rättigheter (FRA)
 9. Bedömning av uppförandekoden om hatpropaganda på nätet (sr Damberg)
  - Lägesrapport
 10. Övriga frågor
  a) Meddelande om dataskyddsregler som förtroendeskapande faktor i EU och övriga världen (sr Johansson)
  - Information från kommissionen
  b) Konferens om ökad jämställdhet för hbti-personer i EU (Bryssel den 23?24 september 2019) (sr Lindhagen)
  - Information från kommissionen
  c) Konferens om demokrati, rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna (Helsingfors den 10?11 september 2019) (sr Johansson)
  - Information från ordförandeskapet

  INRIKES FRÅGOR

  Icke lagstiftande verksamhet
 11. Slutsatser om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn (sr Damberg)
  - Antagande
 12. Terrorismbekämpning: våldsbejakande högerextremism och terrorism (sr Damberg)
  - Riktlinjedebatt
 13. Ny teknik och inre säkerhet (sr Damberg)
  - Riktlinjedebatt
 14. Hybridhot och inre säkerhet (sr Damberg)
  - Riktlinjedebatt
 15. Migration: lägesrapport (sr Johansson)
  - Diskussion
 16. Genomförande av interoperabilitet (sr Damberg)
  - Diskussion
 17. Övriga frågor (sr Damberg)
  a) Genomförande av den framtida förordningen om ändring av förordningen om en europeisk gräns- och kustbevakning
  - Information från ordförandeskapet och kommissionen
  b) Partnerskap för säkerhet och stabilitet i Sahel (P3S-initiativet)
  - Information från Frankrike

  Möte i GEMENSAMMA KOMMITTÉN
 18. Genomförande av interoperabilitet (sr Damberg)
  - Diskussion
 19. Övriga frågor (sr Damberg)
  Genomförande av den framtida förordningen om ändring av förordningen om en europeisk gräns- och kustbevakning
  - Information från ordförandeskapet och kommissionen