Dagordning för rådet sysselsättning, socialpolitik, hälso-och sjukvård samt konsumentfrågor

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4CF627

 1. Godkännande av dagordningen
 2. (ev.) Godkännande av A-punkter
  a) Lagstiftning
  b) Icke lagstiftande verksamhet

  Icke lagstiftande verksamhet
 3. Förstärkt antidiskriminering i Europeiska unionen
  - Riktlinjedebatt
 4. Slutsatser om välfärdsekonomin
  - Antagande
 5. Meddelande om effektivare beslutsfattande inom socialpolitiken: identifiering av områden för en övergång till omröstning med kvalificerad majoritet
  - Föredragning av kommissionen
 6. Slutsatser om framtidens arbete: Europeiska unionen främjar förklaringen om ILO:s hundraårsjubileum
  - Antagande
 7. Att matcha kompetens med arbetsmarknadens behov i det föränderliga arbetslivet – en strategisk metod för kontinuerligt livslångt lärande
  - Riktlinjedebatt
 8. Den europeiska planeringsterminen
  a) Centrala utmaningar på sysselsättningsområdet: Sysselsättningskommitténs huvudbudskap med utgångspunkt i den årliga rapporten om och verktyget för bedömning av sysselsättningssituationen
  b) Centrala utmaningar på det sociala området: Huvudbudskapen från kommittén för socialt skydd på grundval av den årliga översynen av verktyget för bedömning av situationen för det sociala skyddet
  - Godkännande
                                                            
  forts. 

 9. Övriga frågor
  a) Konferens om ökad jämställdhet för hbti-personer i EU (Bryssel den 23–24 september 2019)
  - Information från kommissionen
  - b) Socialt trepartstoppmöte (Bryssel den 16 oktober 2019)
  - Information från ordförandeskapet och kommissionen