Dagordning för rådet utrikes frågor- utveckling

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D0402

 1.  Godkännande av dagordningen
 2. (ev.) Godkännande av A-punkter
  a) Icke lagstiftande verksamhet

  b) Lagstiftning

  Icke lagstiftande verksamhet
 3. Aktuella frågor
 4. Den framtida finansiella arkitekturen för hållbar utveckling och EU:s grannskap (i närvaro av EIB:s ordförande, EBRD:s ordförande och expertgruppens ordförande)
  - Diskussion
 5. Bättre samarbete mellan EU och medlemsstaterna till stöd för utvecklingen i övergångsländer – fallen Etiopien och Sudan
  - Diskussion
 6. Gender och utbildning
  - Lunchdiskussion