Dagordning för rådet utrikes frågor

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:43BCD0

  1. Godkännande av den preliminära dagordningen

    Icke lagstiftande verksamhet
  2. Godkännande av A-punktslistan
  3. Republiken Moldavien
  4. Vitryssland
  5. Klimatdiplomati
  6. (ev.) Libyen
  7. Övriga frågor