Dagordning för rådet utrikes frågor

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C8EBF

 1. Godkännande av dagordningen
 2. (ev.) Godkännande av A-punkter
  a) Icke lagstiftande verksamhet
  b) Lagstiftning


  Icke lagstiftande verksamhet
 3. Aktuella frågor
 4. Desinformation
  - Diskussion
 5. EU och Arabförbundet
  - Diskussion
 6. EU och Asean
  - Diskussion
  - Antagande av slutsatser
 7. Övriga frågor