Dp 08 b Ramdir bekämpningsmedel st11896 06

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1675 Till p. 2

Till p. 2
EUROPEISKA

UNIONENS RÅD

Bryssel den 20 juli 2006 (31.7)

(OR. fr) Interinstitutionellt ärende:

2006/0132 (COD) 11896/06

ENV 419

AGRI 263

CODEC 792 FÖRSLAG

från: Europeiska kommissionen av den: 18 juli 2006 Ärende: Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder för att uppnå en hållbar användning av bekämpningsmedel För delegationerna bifogas kommissionens förslag, som översänts per brev från direktör Jordi Ayet Puigarnau till Javier Solana, generalsekreterare/hög representant.

_

Bilaga: KOM(2006) 373 slutlig

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12.7.2006

KOM(2006) 373 slutlig

2006/0132 (COD)

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

om upprättande av en ram för gemenskapens
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida