Epsco_kommenterad_dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:4C24FB

UTKAST Kommenterad dagordning

rådet

2018-06-11

Socialdepartementet

Enheten för EU- och internationell samordning

Rådets möte
(sysselsättnings-,
social och hälsoministrar) den
21-22
juni 2018

Kommenterad dagordning

1.Godkännande av dagordningen

2.
A-punkter

a)Icke lagstiftande verksamhet

b)Lagstiftningsöverläggningar

(Offentlig överläggning i enlighet med artikel 16.8 i fördraget om Europeiska unionen)

SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALPOLITIK

3.Översyn av förordningarna om samordning av de sociala trygghetssystemen (883/2004 och 987/2009)

Vilken typ av behandling förväntas i rådet:

Beslutspunkt. Rådet förslås anta en allmän inriktning.

Ansvarigt statsråd:

Annika Strandhäll

Dokument:

9613/18 LIMITE SOC 358 EMPL 287 CODEC 926

Förslagets
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida