Störningar på webbplatsen

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Det kan innebära vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

FAC, Tillägg till kommenterad dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4CF50A

Kommenterad dagordning

Ministerrådet

2019-10-09

Utrikesdepartementet

Europakorrespondentenheten

Utrikesministrarnas möte den 14 oktober 2019

Tillägg till kommenterad dagordning

7.Turkiets provborrningar i östra Medelhavet

Diskussionspunkt

Ansvarigt statsråd: Utrikesminister Ann Linde

Diskussionens innehåll: Rådet förväntas diskutera Turkiets olagliga provborrningar i östra Medelhavet.

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen ser med oro på Turkiets provborrningar och står bakom EU:s rådslutsatser från juli 2019 gällande Cyperns rättigheter till sin exklusiva ekonomiska zon.

Regeringen anser att återupptagna förhandlingar om en återförening är det bästa sättet att hantera utmaningar kopplade till naturresurser. Regeringen verkar för att EU:s förhållningssätt blir ansvarsfullt och balanserat.