FAC_Kommenterad_dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C8EC1

Kommenterad dagordning

Ministerrådet

2019-01-14

Utrikesdepartementet

Europakorrespondentenheten

Utrikesministrarnas möte den 21 januari 2019

Kommenterad dagordning

1.Godkännande av dagordningen

2.A-punkter

3.Aktuella frågor

Informationspunkt

I sin inledning väntas EU:s Höga Representant Federica Mogherini ta upp information om aktuella frågor på utrikesområdet.

4. Desinformation

Diskussionspunkt

Ansvarigt statsråd: Utrikesminister Margot Wallström

Diskussionens innehåll: Rådet förväntas ha en diskussion om genomförande av kommissionens och den Höga Representantens åtgärdsplan mot desinformation (JOIN[2018] 36 final).

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen anser att EU:s hantering av desinformation ska stärkas och välkomnar den presenterade åtgärdsplanen. Frågan är angelägen, inte minst i samband med de kommande valen till Europaparlamentet i vår. Desinformation är ett sätt att underminera våra

demokratiska värderingar, enigheten inom EU, och EU-närmandet för EU:s kandidatländer, potentiella kandidatländer och grannskapsländer. Det är viktigt att EU:s arbete sker med strikt iakttagande av grundläggande värderingar om yttrandefrihet, ett oberoende medielandskap och demokratiska processer.

Datum för tidigare behandling i riksdagen: Desinformation behandlades

iEU-nämnden den 12 december 2018 inför Europeiska rådet den 13-14 december 2018 och den 7 januari 2019 inför rådet för allmänna frågor den 8 januari 2019.

Fortsatt behandling av ärendet: Rådet har uppmanats att arbeta vidare med åtgärdsplanen mot desinformation och rapportera tillbaka till Europeiska rådet i mars 2019.

5.EU-Arabförbundet

Diskussionspunkt

Ansvarigt statsråd: Utrikesminister Margot Wallström

Diskussionens innehåll: Rådet förväntas ha en förberedande diskussion om relationen EU-Arabförbundet, inför det ministermöte som äger rum mellan EU och Arabförbundet i februari.

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen värdesätter goda relationer till Arabförbundet, som är en regional organisation i EU:s grannskap. Arabförbundet är en viktig partner till EU. EU vill främja samarbete, demokrati, mänskliga rättigheter och ekonomisk integration i regionen. Regeringen välkomnar utrikesministermötet och toppmötet i februari som tillfällen till närmare regional dialog och fördjupat samarbete med Arabförbundet kopplat till gemensamma utmaningar.

6.EU-ASEAN

Diskussions- och beslutspunkt

Ansvarigt statsråd: Utrikesminister Margot Wallström

2 (3)

Diskussionens innehåll: Rådet förväntas ha en förberedande diskussion inför utrikesministermötet mellan EU och ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) som äger rum samma dag. Rådslutsatser väntas antas om relationerna mellan EU och ASEAN.

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen ser positivt på att EU och ASEAN avser uppgradera relationen till ett strategiskt partnerskap. Regeringen anser att det är av stor strategisk vikt att EU ser till att behålla och stärka sin relevans i ASEAN-regionen, och att bevaka ekonomiska och politiska intressen, inklusive mänskliga rättigheter.

Samarbete med ASEAN är allt viktigare givet geopolitiska förändringar. EU och ASEAN kan tillsammans utgöra en starkare röst i internationella fora som allierade och likasinnade i viktiga frågor, såsom försvaret av multilateralism, frihandel, klimatagendan och den regelbaserade internationella världsordningen i en tid då dessa viktiga principer ifrågasätts från vissa håll.

Under utrikesministermötet mellan EU och ASEAN kommer globala och regionala utmaningar i respektive region diskuteras. Regeringen avser verka för att EU bl.a. tar upp den mycket allvarliga situationen i Myanmar.

3 (3)