Kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2015/16:34

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:34 EU-nämndens sammanträde 2016-03-17

EU-nämndens sammanträde 2016-03-17

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2015/16:34


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2016-03-17 kl. 7:30:
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. (07.30) Europeiska rådet
  Statsminister Stefan Löfven
  Information och samråd inför möte i Europeiska rådet
  den 17-18 mars
 2. (ev.) Övrigt

  Anm.: Nästa sammanträde äger rum fredagen den 8 april i Skandiasalen (N3) och behandlar:
  * Jordbruk och fiske frågor