Kallelse och föredragningslista samt utskick 3 2015/16:20

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:20 EU-nämndens sammanträde 2015-12-11

EU-nämndens sammanträde 2015-12-11

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista samt utskick 3 2015/16:20


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2015-12-11 kl. 9:00:
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Jordbruk och fiske
  Statsrådet Sven-Erik Bucht
  Återrapport från möte i rådet den 16 november
  Information och samråd inför möte i rådet den 14-15 december
 2. (ca 9.30) Miljö
  Statssekreterare Yvonne Ruwaida
  Återrapport från möte i rådet den 26 oktober
  Information och samråd inför möte i rådet den 16 december
 3. (ca. 9.45) Allmänna frågor
  Utrikesminister Margot Wallström
  Återrapport från möte i rådet den 17 november
  Information och samråd inför möte i rådet den 15 december
 4. Utrikes frågor
  Utrikesminister Margot Wallström
  Återrapport från möte i rådet den 16 november
  Information och samråd inför möte i rådet den 14 december
 5. (ca. 11.15) Utrikes frågor - handel
  Närings- och innovationsminister Mikael Damberg
  Återrapport från möte i rådet den 27 november
  Information och samråd inför möte i rådet den 15 december
 6. Justering
  Protokoll från sammanträden den 4 december samt uppteckningar från sammanträdet den 27 november
 7. (ev.) Övrigt
  forts.
  Anm.: Nästa sammanträde äger rum onsdagen den 16 december
  kl. 14.00
  i Skandiasalen (N3) och behandlar:
  * Information och samråd inför Europeiska rådet 17-18 december