Kommenterad dagordning 2

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2742 Till p. 2 (Ekofin Budget)

Till p. 2 (Ekofin Budget)
Fi2007/5330

2007-06-28

Finansdepartementet

Budgetavdelningen

Kommenterad dagordning Ekofin budget den 13 juli 2007

1. Godkännande av den preliminära dagordningen
2. Godkännande av A-punktslistan
3. Förberedelser inför förlikningsmötet med Europaparlamentet
Behandlas tillsammans med dagordningspunkterna nedan.
4. Rådets fastställande av förslaget till Europeiska gemenskapernas budget för budgetåret 2008(*)
Ekofin skall vid mötet fatta beslut om rådets första läsning av EU-budgeten för 2008 och därmed ta ställning till den kompromiss som diskuterats i budgetkommittén och som behandlas i Coreper II den 5 juli.
________________________
(*) Omröstning kan begäras