Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 3 2014/15:39

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2014/15:39 EU-nämndens sammanträde 2015-06-18

EU-nämndens sammanträde 2015-06-18

EU-nämnden

Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 3 2014/15:39


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2015-06-18 kl. 9:00:
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Allmänna frågor
  Utrikesminister Margot Wallström
  Återrapport från möte i rådet den 19 maj
  Information och samråd inför möte i rådet den 23 juni
 2. Utrikes frågor
  Utrikesminister Margot Wallström
  Återrapport från möte i rådet den 18 maj
  Information och samråd inför möte i rådet den 22 juni
 3. (ca 10.30) Ekonomiska och finansiella frågor - budget
  Statssekreterare Max Elger
  Återrapport från möte i rådet den 14 respektive 17 november 2014
  Information och samråd inför möte i rådet den 24 juli
 4. Justering
  Uppteckningar från sammanträdet den 5 juni samt protokoll från sammanträdet den 12 juni.
 5. Övriga frågor

  Anm.: Nästa sammanträde äger rum onsdagen den 24 juni
  kl. 14.00
  i Skandiasalen (N3) och behandlar:
  *Europeiska rådet