Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 3 2015/16:16

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:16 EU-nämndens sammanträde 2015-11-13

EU-nämndens sammanträde 2015-11-13

EU-nämnden

Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 3 2015/16:16


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2015-11-13 kl. 9:00:
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Allmänna frågor
  Utrikesminister Margot Wallström
  Återrapport från möte i rådet den 13 oktober
  Information och samråd inför möte i rådet den 17 november
 2. (ca. 09.30) Utrikes frågor
  Utrikesminister Margot Wallström
  Återrapport från möte i rådet den 12 oktober
  Information och samråd inför möte i rådet den 16 november
 3. (ca. 10.30) Utrikes frågor - försvar
  Försvarsminister Peter Hultqvist
  Återrapport från möte i rådet den 18 maj
  Återrapport från informellt ministermöte den 2-3 september
  Information och samråd inför möte i rådet den 17 november
 4. (ca. 11.00) Allmänna frågor - sammanhållning
  Statsrådet Sven-Erik Bucht
  Återrapport från möte i rådet den 19 november 2014
  Återrapport från informellt ministermöte den 9 juni
  Information och samråd inför möte i rådet den 18 november
 5. (ca. 11.30) Jordbruk och fiske frågor
  Statsrådet Sven-Erik Bucht
  Återrapport från möte i rådet den 22 oktober
  Information och samråd inför möte i rådet den 16 november
 6. Justering
  Protokoll från sammanträdet den 6 november
 7. (ev.) Övrigt


  forts.


  Anm.: Nästa sammanträde äger rum fredagen den 20 november
  kl. 09.00
  i Skandiasalen (N3) och behandlar:
  * Utrikes frågor - handel
  * Transport, telekommunikation och energi
  * Utbildning, ungdom, kultur och idrott