Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2015/16:17

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:17 EU-nämndens sammanträde 2015-11-20

EU-nämndens sammanträde 2015-11-20

EU-nämnden

Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2015/16:17


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2015-11-20 kl. 8:00:
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Rättsliga och inrikes frågor
  Statsrådet Anders Ygeman (deltar per telefon)
  Information och samråd inför extra möte i rådet den 20 november
 2. (ca. 09.00) Utrikes frågor - handel
  Statssekretare Oscar Stenström
  Återrapport från möte i rådet den 7 maj
  Information och samråd inför möte i rådet den 27 november
 3. (ca. 09.45) Transport, telekommunikation och energi
  Statsrådet Ibrahim Baylan
  Återrapport från möte i rådet den 8 juni
  Återrapport från informellt ministermöte den 23 september
  Information och samråd inför möte i rådet den 26 november
 4. (ca. 10.15) Utbildning, ungdom, kultur och idrott (utbildning, idrott)
  Utbildningsminister Gustav Fridolin
  Återrapport från möte i rådet den 18-19 maj
  Återrapport från informellt ministermöte den 6-7 juli
  Information och samråd inför möte i rådet den 23-24 november
 5. (ca. 10.45) Utbildning, ungdom, kultur och idrott (ungdom)
  Statsrådet Aida Hadzialic
  Återrapport från möte i rådet den 18-19 maj
  Information och samråd inför möte i rådet den 23-24 november
 6. (ca. 11.00) Utbildning, ungdom, kultur och idrott (kultur)
  Kultur -och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
  Återrapport från möte i rådet den 18-19 maj
  Information och samråd inför möte i rådet den 23-24 november

  forts.
 7. Justering
  Protokoll från sammanträden den 6, 9, 10, 12 och 13 november samt uppteckningar från sammanträdet den 6 november
 8. (ev.) Övrigt

  Anm.: Nästa sammanträde äger rum fredagen den 27 november
  kl. 09.00
  i Skandiasalen (N3) och behandlar:
  * Konkurrenskraft
  * Rättsliga och inrikes frågor