Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2015/16:18

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:18 EU-nämndens sammanträde 2015-11-27

EU-nämndens sammanträde 2015-11-27

EU-nämnden

Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2015/16:18


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2015-11-27 kl. 9:00:
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Rättsliga och inrikes frågor
  Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
  Återrapport från extra möte i rådet den 9 november
  Information och samråd inför möte i rådet den 3-4 december
 2. (ca. 09.45) Rättsliga och inrikes frågor
  Statsrådet Anders Ygeman
  Återrapport från möte i rådet den 8-9 oktober
  Återrapport från extra möte i rådet den 20 november
  Information och samråd inför möte i rådet den 3-4 december
 3. (ca. 10.30) Konkurrenskraft (inre marknaden och industri)
  Statssekreterare Eva Lindström
  Återrapport från extra möte i rådet den 9 november
  Information och samråd inför möte i rådet den 30 november
 4. (ca. 11.00) Konkurrenskraft (forskning)
  Statsrådet Helene Hellmark Knutsson
  Återrapport från möte i rådet den 28-29 maj
  Återrapport från informellt ministermöte den 20 juli
  Information och samråd inför möte i rådet den 1 december
 5. (ca. 11.30) Möte mellan EU:s stats- och regeringschefer och Turkiet den 29 november
  Enhetschef Mikaela Kumlin Granit och planeringschef
  Ola Henriksson
  Information
 6. Justering
  Protokoll från sammanträdet den 20 november samt uppteckningar från sammanträden den 9, 10 och 13 november

  forts.

 7. (ev.) Övrigt
  Anm.: Nästa sammanträde äger rum fredagen den 4 december
  kl. 09.00
  i Skandiasalen (N3) och behandlar:
  * Ekonomiska och finansiella frågor
  * Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor
  * Transport, telekommunikation och energi