Reviderad kallelse och föredragningslista 2014/15:43

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2014/15:43 EU-nämndens sammanträde 2015-07-12

EU-nämndens sammanträde 2015-07-12

EU-nämnden

Reviderad kallelse och föredragningslista 2014/15:43


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2015-07-12 kl. 13:00
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Europeiska rådet
  Statsminister Stefan Löfven
  Information och samråd inför extra möte i Europeiska rådet söndagen
  den 12 juli
 2. Övriga frågor


  Anm.: Nästa sammanträde äger rum söndagen den 12 juli i anslutning till Europeiska rådets slut i EU-nämndens sessionssal (RÖ9-54) och behandlar:
  * Återrapport från extra möte i Europeiska rådet den 12 juli