RIF, Kommenterad dagordning RIF-rådet 9-10 juni 2016

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:448D90

Promemoria

2016-05-30

Justitiedepartementet

EU-enheten

EU-nämnden

Riksdagen

Kopia: Justitieutskottet

Kopia: Socialförsäkringsutskottet

Kopia: Civilutskottet

Kopia: Konstitutionsutskottet

Kommenterad dagordning för rådets möte för rättsliga och inrikes frågor (RIF) den 9–10 juni 2016

RÄTTSLIGA FRÅGOR

1.
–
Godkännande av den preliminära dagordningen (Sr Johansson, Sr Ygeman)

Se bifogad preliminär dagordning.

Lagstiftningsöverläggningar

2.
–
(ev.) Godkännande av A-punktslistan (Sr Johansson, Sr Ygeman)

Det har ännu inte presenterats någon A-punktslista.

3.
–
Europeiska åklagarmyndigheten: Förslag till förordning om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten

= Partiell allmän inriktning (Sr Ygeman)

Avsikt med behandlingen i rådet

Partiell
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida