RIF, kommenterad dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C5C1E

2018-10-01

Justitiedepartementet

EU-nämnden

EU-enheten

Riksdagen

Kopia: Justitieutskottet

Kopia: Socialförsäkringsutskottet

Kopia: Civilutskottet

Kopia: Konstitutionsutskottet

Kommenterad dagordning för rådets möte för rättsliga och inrikes frågor (RIF) den
11-12
oktober 2018

RÄTTSLIGA FRÅGOR

1. Godkännande av dagordningen (Sr Johansson, Sr Fritzon)

Se bifogad preliminär dagordning.

2. Godkännande av
A-punkterna
(Sr Johansson, Sr Fritzon)

a)Lista över icke lagstiftande verksamhet

b)(ev.) Lista över lagstiftande verksamhet (Offentlig överläggning i enlighet med artikel 16.8 i fördraget om Europeiska unionen)

Det har ännu inte presenterats någon
A-punktslista.

Lagstiftningsöverläggningar

3.Direktivet om insolvens, omstrukturering
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida