RIF_Kommenterad_dagordning_8_9_juni_2017

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:480E8C

2017-05-29

Justitiedepartementet

EU-nämnden

EU-enheten

Riksdagen

Kopia: Justitieutskottet

Kopia: Socialförsäkringsutskottet

Kopia: Civilutskottet

Kopia: Konstitutionsutskottet

Kommenterad dagordning för rådets möte för rättsliga och inrikes frågor (RIF) den
8-9
juni 2017

INRIKES FRÅGOR

1. Adoption of the agenda (Sr Johansson, Sr Ygeman)

Se bifogad preliminär dagordning.

Lagstiftningsöverläggningar

2. (poss.) Approval of the list of "A" items (Sr Johansson, Sr Ygeman)

Det har ännu inte presenterats någon
A-punktslista.

3.EPPO: Proposal for a Council Regulation on the establishment of the European Public Prosecutor's Office (Sr Ygeman)

Avsikten med behandlingen i rådet

En allmän inriktning förväntas kunna antas av deltagande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida