Brott mot förtroendevalda

Departementsserien 2018:29

Innehåll

1

Sammanfattning..........................................................

5

2

Författningsförslag.......................................................

7

2.1

Förslag till lag om ändring i brottsbalken ...............................

7

3

Bakgrund och allmänna utgångspunkter ........................

9

3.1

Bakgrund ...................................................................................

9

3.2

Allmänna utgångspunkter ......................................................

11

4

Nuvarande ordning ....................................................

15

4.1

Allmänt om straffvärdebedömningen....................................

15

4.1.1

Den grundläggande regleringen om

straffvärdebedömning
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida