Erkännande och verkställighet av beslut om utvidgat förverkande inom Europeiska unionen

Departementsserien 2012:51

Innehåll

Promemorians huvudsakliga innehåll ..................................

3

1

Promemorians lagförslag............................................

5

1.1Förslag till lag om ändring i lagen (2011:423) om erkännande och verkställighet av beslut om

förverkande inom Europeiska unionen ................................

5

2

Bakgrund ...............................................................

11

2.1

Allmänt om förverkande .....................................................

11

2.2

Utvidgat förverkande...........................................................

12

2.2.1 Förverkanderambeslutet ..........................................

12

2.2.2 Brottsbalkens bestämmelser om utvidgat

förverkande ...............................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida