Godkännande av ett irländskt protokoll som ska fogas till EU-fördraget och EUF-fördraget

Departementsserien 2012:48

Ds 2012:48

Godkännande av ett irländskt protokoll som ska fogas till

EU-fördraget
och
EUF-fördraget

Statsrådsberedningen

Ds 2012:48

Godkännande av ett irländskt protokoll som ska fogas till
EU-fördraget
och
EUF-fördraget

Statsrådsberedningen

SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.

Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm

Orderfax:
08-598
191 91 Ordertel:
08-598
191 90
E-post:
order.fritzes@nj.se Internet: www.fritzes.se

Svara på remiss – hur och varför. Statsrådsberedningen (SB PM 2003:2, reviderad
2009-05-02)

– En liten broschyr som underlättar arbetet för den som ska svara på
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida