Graviditetspenning till egenföretagare på grund av risker i arbetsmiljön

Departementsserien 2012:57