Långsiktighet och stadga i arbetet framåt - en myndighet för romska frågor

Departementsserien 2019:15

Innehåll

Sammanfattning ..................................................................

5

1

Uppdraget ..................................................................

9

1.1

Utredningens uppdrag..............................................................

9

1.1.1

Uppdragsbeskrivning ................................................

9

1.1.2

Den nationella minoriteten romer..........................

10

1.1.3

Förslag från Kommissionen mot antiziganism......

13

1.1.4

Förslag från Delegationen för romska frågor ........

14

1.1.5

Konsultationer och samtal ......................................

16

1.1.6

Myndigheter, kommuner och utredningar ............

21

2

Översikt....................................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida