Riktlinjer för handläggningen av ärenden om internationella överenskommelser

Departementsserien 2016:38

Riktlinjer för handläggningen av ärenden om internationella överenskommelser

Ds 2016:38

Ds 2016:38

Riktlinjer för handläggningen av ärenden om internationella överenskommelser

Utrikesdepartementet

SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon:
08-598
191 90

E-post:
kundservice@wolterskluwer.se

Webbplats: wolterskluwer.se/offentligapublikationer

För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Wolters Kluwer Sverige AB på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.

Svara på remiss – hur och varför

Statsrådsberedningen, SB PM 2003:2 (reviderad
2009-05-02).

En kort handledning för dem som ska svara på remiss.

Häftet är gratis och kan laddas ner som pdf från
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida