Stärkta sanktionsmöjligheter för Konsumentombudsmannen

Departementsserien 2015:45

Ds 2015:45

Stärkta sanktionsmöjligheter för Konsumentombudsmannen

Finansdepartementet

SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm

Ordertelefon:
08-598
191 90

E-post:
order.fritzes@nj.se

Webbplats: fritzes.se

För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.

Svara på remiss – hur och varför.

Statsrådsberedningen, SB PM 2003:2 (reviderad
2009-05-02)

En kort handledning för dem som ska svara på remiss. Häftet är gratis och kan laddas ner som pdf från eller beställas på regeringen.se/remiss

Omslag: Regeringskansliets standard.

Tryck: Elanders Sverige AB, Stockholm 2015.

ISBN
978-91-38-24349-7

ISSN
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida