Statligt stöd vid korttidsarbete - en ny åtgärd vid djupa kriser

Departementsserien 2012:59

Sammanfattning

12

Författningsförslag

25

1

Förslag till lag om stöd vid korttidsarbete

25

2

Förslag till lag om ändring i semesterlagen (1977:480)

42

3

Förslag till lag om ändring i lagen (1997:238) om

arbetslöshetsförsäkring

45

4

Förslag till förordning om stöd vid korttidsarbete

48

5Förslag till förordning om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i

Skatteverkets beskattningsverksamhet

50

6

Förslag till förordning om ändring av förordningen

(2007:759) med instruktion för Konjunkturinstitutet

53

Del A Bakgrund

55

1

Uppdraget och dess genomförande

56

1.1

Uppdraget

56

1.2

Utredningsarbetet

56

3

Innehåll

Ds 2012:59

2 Korttidsarbete kan hålla sysselsättningen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida