Vissa frågor om barnpornografibrottet och om avskaffad preskription för allvarliga brott mot barn

Departementsserien 2018:23

ds 2018 23

Förord

Genom beslut den 16 juni 2017 uppdrog chefen för Justitie- departementet åt byråchefen Hedvig Trost att biträda Justitie- departementet med att överväga vissa frågor om barnpornografi- brottet och om preskription ska avskaffas för sexualbrott och andra allvarliga brott mot barn, se bilaga. Hovrättsassessorn Helena Bergstrand anställdes den 16 juni 2017 för att arbeta som sekreterare inom ramen för uppdraget.

Under arbetets bedrivande har poliser från Polismyndigheten (särskilt nationellt
it-brottscentrum
vid nationella operativa avdel- ningen) och åklagare från Åklagarmyndigheten, liksom några företrädare för barnrättsorganisationer varit behjälpliga med fakta- underlag och lämnat värdefulla synpunkter.

Härmed överlämnas promemorian Vissa frågor om barnpornografibrottet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida